Pracownie

Pracownia Krawiecka i Rękodzieła
W pracowni krawieckiej i rękodzieła prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna, która polega na rozwijaniu zdolności manualnych i zainteresowań osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia.
Ta pracownia to idealne miejsce, w którym uczestnicy mogą się wyciszyć. Praca przy wyszywaniu uspokaja, a jednocześnie wymaga dużej koncentracji i uwagi.
Tu powstają piękne obrazy wykonane haftem krzyżykowym, haftem płaskim i ściegiem sznureczkowym. Formy zajęć dostosowane są do możliwości i potrzeb osób uczestniczących.W swojej pracy twórczej oprócz igły, szydełka czy drutów uczestnicy mają również do dyspozycji maszynę do szycia z możliwością haftowania, maszynę do beznitkowego łączenia materiałów i krosno tkackie.
W trakcie zajęć w tej pracowni powstają ciekawe, niepowtarzalne prace rękodzielnicze, które prezentowane są na przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, wystawach, kiermaszach, itp. Można je również podziwiać w naszym domu.

kraw

Pracownia Florystyczna
Zajęcia w pracowni florystycznej mają na celu wzmocnienie efektów terapeutycznych, dostarczenie pozytywnych doznań poprzez kontakt z przyrodą, obserwację zjawisk przyrodniczych. Uczestnicy terapii w trakcie zajęć uczą się hodowli i pielęgnacji roślin (sadzenie, przesadzanie, nawożenie kwiatów doniczkowych i ziół). Zajmują się pielęgnacją roślin na terenie domu oraz klombach kwiatowych na patio.
Wykonują także prace manualne czyli kompozycje kwiatowe z roślin żywych oraz wcześniej przez siebie wysuszonych.

monika

Pracownia plastyczna
Poprzez twórczość w pracowni plastycznej uczestnicy terapii rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą zdolności manualne, pamięć, zdolność koncentracji, uwagi, poszerzają krąg zainteresowań wykorzystując własne ukryte często uzdolnienia, pomysły i wyobraźnię.W pracy wykorzystywane są różnorodne formy i metody terapii dostosowane do osobowości podopiecznego, charakteru i stopnia jego niepełnosprawności. Najważniejsze są jednak metody, które pobudzają ekspresję twórczą. Miejsce, czas i atmosfera wpływają na efekt pracy oraz reakcje podopiecznych.
W pracowni podopieczni poznają wiele technik rysunkowych, malarskich, dekoracyjnych takich jak:-rysowanie-malowanie-malowanie na szkle-decoupage-wyklejanie-komponowanie stroików świątecznych

-modelowanie w masie solnej

…oraz wiele innych.

Podczas zajęć bawią się tworząc i tworzą bawiąc się.

plaststol

Pracownia Informatyczna
Komputer jest doskonałą pomocą dydaktyczną, ułatwiającą chorym uczenie się. Pełne zastosowanie jego możliwości daje szeroki rozwój osobie korzystającej z terapii, gwarantuje możliwość samodzielnej pracy dostosowanej do umiejętności osoby niepełnosprawnej.
W zależności od możliwości uczestnika oraz inwencji prowadzącego, komputer wykorzystywany jest do nauki lub zabawy. Celem terapii komputerowej jest:
– zapoznanie z komputerem jako narzędziem codziennego użytku,
– usuwanie zaburzeń rozwojowych,
– rozwijanie umiejętności intelektualnych,
– rozbudzanie zainteresowania techniką komputerową,
– dostarczanie satysfakcji,
– budzenie wiary we własne siły i motywacji do dalszych działań,
– minimalizowanie problemów związanych z chorobą.Zajęcia obejmują:
– podstawy pracy z komputerem, drukarką, skanerem;
– pracę z tekstem z wykorzystaniem programu Word;
– naukę podstaw grafiki komputerowej wykorzystywanej np. do redagowania zaproszeń, plakatów na imprezy integracyjne organizowane przez ŚDS;
– wyszukiwanie interesujących informacji w internecie, zakładanie kont elektronicznych, wysyłanie wiadomości, korzystanie z komunikatorów, itp.
W trakcie zajęć z uczestnikami odbywa się nauka tworzenia prezentacji multimedialnych oraz wykonywana jest dokumentacja imprez integracyjnych.Oprócz zajęć związanych z komputerem, instruktor pracowni prowadzi zespół wokalno-muzyczny „Złote Struny”, który gromadzi uczestników-entuzjastów śpiewania. „Złote Struny” doczekały się już znaczących osiągnięć, z których największym do tej pory jest I miejsce w kategorii osoby niepełnosprawne na XIII Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tuczna 2013. Dwa razy w tygodniu zespół wykonuje oprawę muzyczną mszy świętych w ośrodkowej kaplicy.

DSCF0151

Pracownia Kulinarna
W pracowni kulinarnej szczególny nacisk kładziony jest na terapię grupową, podczas której dyżurujący przygotowują posiłki.
Głównymi formami terapii są treningi bezpośrednio związane z gospodarstwem domowym:
– trening kulinarny, czyli planowania i robienia zakupów oraz przygotowywania, zestawiania i podawania potraw;
– trening umiejętności praktycznych, a szczególnie obsługi urządzeń domowych;
– trening umiejętności społecznych, to znaczy organizowania przyjęć okolicznościowych.
W trakcie zajęć w pracowni uczestnicy przyrządzają różnego rodzaju potrawy (również według pomysłów i przepisów własnych), co umożliwia im zdobycie umiejętności gotowania i rozwija zainteresowania kulinarne.
Zajęcia w pracowni odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu społecznym i wewnątrzrodzinnym uczestnika. Ważne jest motywowanie uczestników do zajęć, a dużą rolę odgrywa tu możliwość degustacji przyrządzonych potraw i wspólne ich spożywanie w ramach codziennego posiłku.

Sala Relaksacyjna
W sali relaksacyjnej prowadzone są zajęcia wyciszające przy muzyce relaksacyjnej. W trakcie tych zajęć osoby niepełnosprawne mają możliwość ujawnienia i odreagowania negatywnych emocji, wyzwolenia potrzeby ekspresji, obniżenia poziomu lęku czy wzmożonego napięcia mięśniowego, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych.
Dzięki tym zajęciom możliwa jest poprawa samopoczucia, pozytywne wzmocnienie własnej wartości, wzrost wewnętrznej siły, redukcja zmęczenia.

relax

Psycholog
Psycholog pracujący w Środowiskowym Domu Samopomocy przy pomocy testów psychologicznych dokonuje oceny umiejętności każdego uczestnika, pomaga tym samym określić, w czym jest dobry, a co jeszcze trzeba rozwijać. Badania, to nie odkrywanie intymnych tajemnic, których uczestnik nie chce zdradzić, ale sposób dotarcia do obszarów funkcjonowania, które uświadomione poprawią życie. Psycholog nie jest od tego, aby decydować co jest dla uczestnika dobre i jak powinien postępować. Wierzy natomiast, że każdy człowiek jest sam dla siebie najlepszym ekspertem . Psycholog ze Środowiskowego Domu może być „adwokatem” w sprawach, gdy w grę wchodzi walka o godne i prawe życie ludzi chorych. Wyznaje, bowiem zasadę, że wszyscy ludzie są wolni i bez względu na swoje ograniczenia mają prawo do normalnego życia w społeczeństwie.

????????????????????????????????????

Pielęgniarka
Do podstawowych obowiązków pielęgniarki w Środowiskowym Domu Samopomocy należy czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników. Ponadto prowadzona jest edukacja zdrowotną, w tym treningi farmakologiczne, higieniczne, treningi ukierunkowane na samodzielne korzystania z usług służby zdrowia.

basiafi

Pracownik socjalny
Do podstawowych obowiązków pracownika socjalnego w ŚDS należy prowadzenie pracy socjalnej na rzecz uczestników i ich bliskich. Praca socjalna jest to szeroko rozumiana działalność niematerialna wspierająca uczestników i ich rodziny. Celem pracy socjalnej jest poprawa jakości życia i warunków bytowych.
Wszystkie działania zmierzają do rozwijania zdolności radzenia sobie, rozwiązywania problemów i doskonalenia własnych możliwości. Pracownik socjalny wzmacnia osoby aby stały się silniejsze i bardziej zaradne.
Zasadniczą treścią pracy socjalnej są potrzeby ludzkie. W szczególność znajduje to wyraz poprzez:
1. Pierwszy bezpośredni kontakt z kandydatami do ŚDS i ich rodzinami, udzielania niezbędnych informacji związanych z działalnością Ośrodka.
2. Kompletowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji socjalnej uczestników.
3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, urzędowych i socjalno-bytowych.
4. Prowadzenie poradnictwa o przysługujących świadczeniach i formach pomocy.
5. Współpraca z rodzinami, comiesięczne spotkania w ŚDS.
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami w celu uzyskania pomocy ze strony tych organów, np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy.
7. Pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem.
Inne formy zajęć
Oferujemy także naszym uczestnikom poza codziennymi zajęciami w poszczególnych pracowniach terapeutycznych:
– poradnictwo i opiekę medyczną – farmakoterapia, treningi higieniczne,
– poradnictwo socjalne, systematyczne utrzymywanie kontaktu z rodziną uczestnika, treningi umiejętności społecznych ułatwiających kontakt z otoczeniem i uczących samodzielnego załatwiania swoich spraw,
– zajęcia świetlicowe, gry planszowe, biblioterapię oraz zajęcia muzyczne i teatralne,
– ergoterapię – zajęcia porządkowe w pracowniach terapeutycznych i wokół budynku Ośrodka,
– imprezy integracyjne organizowane na terenie ŚDS (Wigilia, spotkanie Wielkanocne, imieniny uczestników, inne imprezy okolicznościowe) oraz przez inne placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi.Są one nieodłączną i bardzo istotną formą zajęć terapeutycznych dających uczestnikom możliwość przełamania bariery izolacji i podjęcia próby pełniejszego uczestnictwa w niektórych dziedzinach życia społecznego.
– część wspólnego czasu przeznaczana jest na wypoczynek, relaks, wspólną zabawę, rozrywkę, spacery, biwaki.