O nas

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • udzielenie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi w postaci psychoterapii grupowej i indywidualnej,
  • prowadzenie zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej i samodzielności,
  • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji,
  • realizowanie przyznanej pomocy w postaci jednego gorącego posiłku,
  • stworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest zadaniem zleconym Wojewody. Powstał na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy z dnia 19 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Oba akty prawne stworzyły możliwości zorganizowania nowych form opieki, rehabilitacji i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka stworzona zgodnie z ideą pomocy ludziom, którzy wymagają oddziaływań terapeutycznych w specjalnie stworzonych ku temu  warunkach obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Białej Podlaskiej oraz powiatu bialskiego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS rozpoczął swoją działalność  w maju 1998r. Do grudnia 2006r. ŚDS funkcjonował w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od stycznia 2007r. Prowadzenie ŚDS przejął Caritas Diecezji Siedleckiej. W roku 2008 minęła 10 rocznica funkcjonowania ŚDS, jako ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych. Dom dysponuje 45 miejscami. Funkcjonuje 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30- 15.30. Usytuowany jest w centrum miasta.

 

IMG_0224

Anna Utka

Kierownik ŚDS