O nas

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • udzielenie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi w postaci psychoterapii grupowej i indywidualnej,
  • prowadzenie zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej i samodzielności,
  • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji,
  • realizowanie przyznanej pomocy w postaci jednego gorącego posiłku,
  • stworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest zadaniem zleconym Wojewody. Powstał na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy z dnia 19 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Oba akty prawne stworzyły możliwości zorganizowania nowych form opieki, rehabilitacji i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka stworzona zgodnie z ideą pomocy ludziom, którzy wymagają oddziaływań terapeutycznych w specjalnie stworzonych ku temu  warunkach obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Białej Podlaskiej oraz powiatu bialskiego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS rozpoczął swoją działalność  w maju 1998r. Do grudnia 2006r. ŚDS funkcjonował w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od stycznia 2007r. Prowadzenie ŚDS przejął Caritas Diecezji Siedleckiej. W roku 2008 minęła 10 rocznica funkcjonowania ŚDS, jako ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych. Dom dysponuje 45 miejscami. Funkcjonuje 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30- 15.30. Usytuowany jest w centrum miasta.

IMG_0224

Anna Jakubiak

Kierownik ŚDS

Rys historyczny

Jest początek 1998 roku. W Polsce coraz głośniej mówi się o wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz NATO jak również o nowym podziale administracyjnym kraju. Tymczasem w Białej Podlaskiej, wobec rosnącego zapotrzebowania na placówki pomocy społecznej, ówczesny prezydent miasta Pan Maciej Kosik wnioskuje do wojewody bialskiego o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – placówki wsparcia i dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokładnie 15 czerwca 1998 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy przy ulicy Aleje 1000-lecia numer 22, bez większego medialnego rozgłosu, zaczyna swoje funkcjowanie bialski ŚDS. W kilku wydzielonych w budynku MOPS pomieszczeniach, zajęcia terapeutyczne rozpoczyna grupa 30 uczestników, wtedy jeszcze mieszkańców wyłącznie gminy miejskiej. Działają trzy pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczna i terapii ruchem.

Dodatkowo, do dyspozycji podopiecznych zatrudnieni zostają pracownik socjalny pielęgniarka oraz psycholog. Oprócz prowadzonych w ramach statutowej działalności zajęć, uczestnicy terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy biorą udział w rozmaitych imprezach dodatkowych takich jak bale, festyny, biwaki, wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.

W styczniu 2003 roku pada pomysł zorganizowania balu karnawałowego – własnej imprezy, która za kilkanaście lat staje się największym wydarzeniem tego typu w regionie, gromadzącym w roku 2017 rekordową liczbę 500 gości. Drugą dużą i popularną w środowisku niepełnosprawnych imprezą organizowaną przez placówkę jest, mający sportowy charakter, festyn „Sprawni poprzez Sport”, odbywający się tradycyjnie w połowie września.

Rokiem przełomowym w życiu Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej okazuje się rok 2007. 1 stycznia tegoż roku placówka zyskuje nową, większą, bardziej komfortową lokalizację w budynku Ośrodka „Misericordia” Caritas przy ulicy Warszawskiej. Na mocy umowy pomiędzy Urzędem Miasta a Caritas Diecezji Siedleckiej nowym organem prowadzącym placówkę staje się właśnie siedlecka Caritas.

Placówka rozkwita, tworzone są dodatkowe pracownie: krawiecka i rekodzieła, florystyczna oraz informatyczna. W 2008 roku Caritas Diecezji Siedleckiej przekazuje ŚDS pierwszy w historii placówki samochód i uruchomiony zostaje dowóz uczestników. Liczba miejsc w ośrodku wzrasta do 45 a jego zasięg obejmuje już nie tylko miasto ale i powiat.

W styczniu 2017 roku dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wkładowi własnemu Caritas Diecezji Siedleckiej i Caritas Polska oraz prywatnym darczyńcom do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy przekazany zostaje nowy, komfortowy i co najważniejsze przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych samochód.

Dziś Środowiskowy Dom Samopomocy to nowoczesna placówka z doświadczoną kadrą oraz doinwestowanym wyposażeniem, w której uczestnicy mogą nie tylko korzystać z dziennego pobytu czy z ciepłego posiłku. Mogą tu również rozwijać swoje pasje. Wśród osób przychodzących do Środowiskowego na terapię są laureaci wielu konkursów literackich, muzycznych, plastycznych czy fotograficznych. Kończący dziś dwie dekady działalności dom placówka na miarę XXI wieku bez kompleksów wkraczająca w pełną nowych wyzwań przyszłość.

Red: Marek Jakubiak